Palun loe need kasutustingimused hoolikalt enne materjalide, teabe, toodete või teenuste kasutamist või hankimist läbi. momondo veebisaidi, mobiili- või tahvlirakenduse, mõne muu funktsiooni või momondo platvormi (edaspidi: meie veebisait) kasutamisel nõustud järgima neid kasutustingimusi (edaspidi: tingimused“) ja meie privaatsuspõhimõtteid. Kui sa ei nõustu nende tingimustega, ei või sa meie veebisaiti kasutada. „meie“ või „momondo“ viitavad nendes tingimustes Momondo A/S-ile ja „sina“ sulle kui meie veebisaidi kasutajale.

Võime muuta neid tingimusi igal ajal mis tahes põhjusel, avaldades uue versiooni meie veebisaidil; need muudatused ei mõjuta enne neid tekkinud õigusi ega kohustusi. Kui jätkad meie veebisaidi kasutamist pärast muudetud tingimuste avaldamist, kohalduvad sulle sel ajal kehtivad tingimused. Palun vaata tingimused perioodiliselt üle, et tutvuda nendes toimunud muudatustega. Kui sa ei nõustu mõne tingimuse või muudatusega või sa ei ole meie veebisaidiga mingil põhjusel rahul, on su ainus meede lõpetada kohe meie veebisaidi kasutamine.

1. Me ei müü reisitooteid

Meie veebisait on reisiotsimootor. momondo ei paku, oma ega valda ühtki meie veebisaidil kuvatavat reisitoodet, st lende, majutust, rendiautosid, pakette või reisikindlustust (edaspidi: reisitooteid). Reisitooteid omavad, valdavad või võimaldavad kolmandad isikud (edaspidi: reisiettevõtjad) otse (nt lennufirma) või vahendajana (nt e-reisibüroo). Reisitoodete eest vastutavad reisifirmad. Sinu broneeringutele kohalduvad reisifirma tingimused, millega pead tutvuma ja nõustuma. Lisaks kehtivad su reisile konkreetse firma (lennufirma, hotell, reisikorraldaja jms) tingimused, millega pead ka tutvuma ja nõustuma. Suhtlus reisifirmaga, kelle juurde me sind oma veebisaidilt suuname, toimub su omal vastutusel. Samuti ei vastuta momondo broneeringu- või reisitõrgete eest.

Reisitoote või -firma kuvamine meie veebisaidil ei tähenda mingil moel, et momondo reisitoodet või -pakkujat soovitaks, spondeeriks või heaks kiidaks või et reisipakkuja ja momondo oleksid omavahel kuidagi seotud.

momondo kuvab sisu, sh hinnad, mille reisifirmad on kättesaadavaks teinud või mis on neilt saadud. momondo ei vastuta mingil moel sisu täpsuse, õigeaegsuse või täielikkuse eest. Kuna momondo ei valda reisitooteid ega kontrolli reisifirmade laaditud sisu, ei saa me garanteerida meie veebisaidil kuvatud hindu. Hinnad muutuvad pidevalt ja neile võidakse lisada tasusid (nt makse-, teenus-, registreeritud pagasi tasu, kohalikud maksud ja tasud), seega pead alati veenduma, et broneeringu eest nõutav tasu langeks kokku eeldatud tasuga. Mõnesid reisiteenuseid võidakse müüa ka muus vääringus kui see, mille seadistasid või valisid otsingutulemuste kuvamiseks. Teisendame valuuta ainult teavitamise eesmärgil ja see ei pole mõeldud täpse ja tegelikult kehtiva hinnana: tegelikud hinnad võivad erineda ja makseteenuse pakkuja (nt su krediitkaardi pakkuja) võib nõuda teisendamistasu ja kohaldada mõne muu kuupäeva valuutakurssi.

2. momondo kaudu broneerimine

Kui broneerid meie veebisaidi kaudu reisitoote, toimub broneering tegelikult meie veebisaidil nimetatud reisifirmaga – meie veebisait toimib ainult kasutajaliidesena. Seega ei vastuta momondo broneeringu või reisitoote eest, kuna momondo ei osale reisitoodete kirjelduse koostamisel, hinna ja tasude määratlemisel ning broneeritud reisitoote pakkumisel. Kui sul on oma broneeringu ja/või reisitootega seoses küsimusi või erimeelsusi, nõustud lahenduse leidmiseks pöörduma nendega reisiettevõtja, mitte meie poole.

3. Intellektuaalomand

Meie veebisaidil sisalduvad tekstid, pildid, tarkvara, kauba- ja teenusmärgid või muud materjalid kuuluvad meile, meiega seotud äriühingutele, reisiettevõtjatele ja muudele litsentsiandjatele. Sa ei kopeeri ega edasta ühtki materjali, välja arvatud isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutamiseks. Prinditud koopiatel peavad olema kõik meie veebisaidil kuvatud autoriõiguse, kaubamärgi ja muud omandiõiguse teatised. Muud momondoga mitteseotud toote, teenuse või ettevõtte nimetused meie veebisaidil kuuluvad vastavatele kolmandatele isikutele ja neid võidakse meie veebisaidil mainida üksnes tuvastamise otstarbel. Selliste nimetuste ja nende registreerimise kohta lisateabe saamiseks pöördu vastava kolmanda isiku poole. Veebisaidi kasutamine ei anna sulle ühtki luba ega õigust kasutada meie veebisaidil sisalduvaid märke.

4. Meie veebisaidi kasutamine

Meie veebisaiti võid kasutada ning „Reiside“ registreerunud kasutajaks saada ainult siis, kui oled täisealine ja võimeline sõlmima siduvaid lepinguid. Kui teed broneeringu või saad registreeritud kasutajaks, mille tulemusel sinu jaoks luuakse „Reiside“ konto, vastutad oma salasõna, kasutajanime ja kontoteabe salastatuse eest. Vastutad meie veebisaidi kasutamise, salasõna ja kasutajanime volitamatu kasutamise ning nende eest, kellele annad juurdepääsu oma reisikavadele. Kogu teave, mille meile esitad, peab olema täpne ja kehtiv. Kui teave muutub, peate selle kohe värskendama. Kui sul on põhjust uskuda, et su konto pole enam turvaline (nt su teabe, arvuti või mobiilseadme kadumine, vargus või volitamatu juurdepääs või kasutamine meie veebisaidile pääsemiseks), pead muutma kohe vastavad isikuandmed.

Kui soovid saada meie veebisaidilt sõnumeid otse oma mobiilseadmesse, vastutad ainuisikuliselt, et meil on sinu kehtiv telefoninumber, su mobiilirakendusel on uusim versioon ja tasud sõnumitest tekkinud kulud. Me ei vastuta teabe eest, mis on saadetud su vanale mobiilinumbrile või aegunud mobiilirakenduse versiooniga töötavale seadmele. Kui installid tarkvara või lubad mõne teenuse, mis salvestab meie veebisaidilt teavet mobiilseadmele või arvutisse, on su kohustus enne seadme üleandmist või kõrvaldamist eemaldada oma andmed või takistada muul viisil juurdepääs sellele tarkvarale või teenusele, et vältida volitamata juurdepääsu oma teabele või kontole.

Võid kasutada meie veebisaiti ainult selleks, et otsida õiguspäraseid reisipakkumisi. Sa ei tohi meie veebisaiti kasutada valede, petturlike või spekulatiivsete broneeringute tegemiseks. Kasutades meie veebisaiti, nõustud järgima Taanis ja su riigis kehtivaid seadusi, muu hulgas neid, mis käsitlevad tehniliste andmete eksporti.

Peale selle nõustud mitte tegema ühtki järgnevatest toimingutest ilma momondo eelneva kirjaliku loata:

  • kasutama saiti käsitsi või automatiseeritud protsessiga muul kui isiklikul otstarbel või lisama momondo lehekülgi otsinguregistrisse. Keelatud on kaubanduslikel või mittekaubanduslikel eesmärkidel igasuguse automatiseeritud süsteemi või tarkvara kasutamine meie veebisaidilt andmete hankimiseks;
  • rikkuma meie veebisaidi päises olevaid robotprogrammide tõkestamise piiranguid või eirama muid meetmeid, mis takistavad või piiravad juurdepääsu meie veebisaidile;
  • kasutama mis tahes seadet, tarkvara või meedet, mis häirib või üritab häirida meie veebisaidi tavapärast toimimist,
  • koormama ebamõistlikult meie arvuteid või võrguseadmeid;
  • paljundama, kopeerima, müüma, kauplema, edasi müüma või väärkasutama meie veebisaiti;
  • kasutama meie veebisaiti ebaseaduslikul, kahjulikul või muul moel meie määratluse järgi vastuvõetamatul või sobimatul eesmärgil;
  • avaldama või levitama meie veebisaidil mis tahes materjali, mis rikub kolmanda isiku õigusi või kohaldatavat seadust;
  • kasutama meie veebisaiti teiste isikuandmete kogumiseks või salvestamiseks;
  • kasutama meie veebisaiti kaubanduslikul eesmärgil, kui me ei ole sulle selleks kirjalikku luba andnud;
  • edastama meie veebisaidile mis tahes reklaammaterjale.

Saad piiratud lihtlitsentsi lisada hüpertekstlinke meie veebisaidile tingimusel, et link ei kujuta momondot ebaõigel, eksitaval, halvustaval või muul viisil laimaval moel. See piiratud litsents võidakse mis tahes põhjusel igal ajal kehtetuks tunnistada.

Võime omal äranägemisel igal ajal ilma etteteatamiseta ja vastutuseta peatada, lõpetada või piirata su juurdepääsu meie veebisaidile või mõnele selle osale. Lisaks võid alati siin oma konto kustutada.

5. Reisid

Vastutad ainuisikuliselt reisiteabe ja muu sisu eest, mida laadid üles, edastad või jagad meie või teiste reisijatega „Reiside“ kaudu (edaspidi: reisiteave), ning kinnitad, et sa ei jaga reisiteavet, mida sul ei ole lubatud jagada. Sinu kohus on luua oma kulul varukoopiad ja asendada reisiteave, mida meile esitad.

Kui esitad meile reisiteavet või teed momondo kaudu broneeringu, annad meile loa teha koopiaid, mida peame vajalikuks reisiteabe salvestamiseks ja ühitamiseks. Meile reisiteavet esitades kinnitad, et sul on õigus anda meile tagasivõtmatu, alaline, üleantav, täies ulatuses tasutud ülemaailmne lihtlitsents (õigusega vabalt all-litsentsida) kasutada, kopeerida, muuta, vormindada, tõlkida, müüa ja levitada sinult saadud reisiteavet mis tahes eesmärgil, sealhulgas äri-, kaubandus-, turundus-, reklaami- või muul eesmärgil, ja valmistada reisiteabest tuletatud teoseid või kasutada seda muudes teostes. Võid reisiteabe oma „Reisidest“ igal ajal eemaldada, kuid sinu antud litsents jääb kehtima. Mõistad, et me ei halda reisiteavet ega vastuta selle ülevaatamise eest. Siiski jätame endale õiguse igal ajal su reisiteavet või kontot üle vaadata, muuta või kustutada.

6. Lahtiütlus

Pakume oma veebisaiti, selle sisu ja teenuseid ning „Reiside“ kaudu saadaval reisikavasid põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“. Meie sisu on enamasti automaatselt genereeritud, mistõttu võib selles vigu esineda. Meil on tavaliselt palju otsingutulemusi, kuid need ei ole ammendavad ja me ei kuva ka kõiki olemasolevaid pakkujaid ega pakkumisi. Seega ei näita me alati kõige odavamat võimalikku hinda. momondo loobub sõnaselgelt igasugustest otsestest või kaudsetest garantiidest, muu hulgas mis tahes kaudsed garantiid turustatavuse, teatud otstarbeks sobivuse, algpäritolu, õiguste rikkumise puudumise, turvalisuse ja täpsuse kohta, aga ka äritavadest, tehingute käigust või lepingu täitmisest tulenevad garantiid.

7. Meie vastutus on piiratud

Käesolevaga loobume (koos oma juhtide, juhatuse liikmete, töötajate, partnerite ja pakkujatega) seadusega lubatud ulatuses otseselt igasugusest vastutusest (a) meie veebisaidi või „Reiside“ kasutamise või meie veebisaidilt sisu allalaadimise tulemusena tekkinud kahju või viirustesse nakatumise eest või (b) vigastuse, surma, kaotuse, nõude, vääramatu jõu, õnnetuse, hilinemise või otsese, kaudse, erakorralise, karistusliku, kaasneva või tuleneva kahju eest (muu hulgas kaotatud kasumid või säästud) olenemata sellest, kas see tuleneb lepingulisest suhtest, tsiviilõigusrikkumisest, mittesüülisest vastutusest või muust või on mingil moel seotud järgnevaga: (i) meie veebisaidi, „Reiside“ või meie sisu kasutamine; (ii) mis tahes rike või viivitus (muu hulgas selle veebisaidi mis tahes osa kasutamine või võimetust kasutada seda broneeringu tegemiseks); või (iii) meie või mõne reisiettevõtja lepingu järgimine või mittejärgimine isegi, kui meile on teatatud kahju tekkimise võimalusest neile isikutele. Mõnedes riikides ei ole lubatud vastutust piirata, mistõttu ei pruugi eeltoodud piirangud sulle kohalduda või võivad kohalduda vaid osaliselt.

8. Nõustud meid kaitsma

Nende tingimuste alusel nõustud meid ja meie juhte, juhatuse liikmeid, töötajaid ja esindajaid kaitsma, vabastama vastutusest ja hoidma kahjude tekkimisest seoses mis tahes nõuete, hagide, vastutuse, kulude, kahjude või pretensioonidega, muu hulgas need, mis on seotud tingimuste, nendes viidatud kokkulepete või kehtiva seaduse rikkumisega ning meie veebisaidi, „Reiside“ või intellektuaalomandi kasutamisega sinu poolt.

9. Lingid

Meie veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida me ei halda ega valda ja mille eest me ei vastuta (edaspidi: muud veebisaidid). Pakume neid linke sinu teavitamise ja mugavuse huvides ning me ei kinnita nende veebisaitide sisu ega võta endale vastutust nende eest ega kahjude eest, mis võivad sulle nende kasutamisel tekkida. Enne muude veebisaitide kasutamist tutvu nendel avaldatud kasutustingimuste, privaatsuspõhimõtete ja muude eeskirjadega. Nõustud mitte looma linki üheltki veebisaidilt, sh sulle kuuluv veebisait, meie veebisaidile.

10. Lennufirma reeglid

Paljud lennufirmad ei luba oma reeglite eiramist, sh odavama hinna saamiseks kahe või enama pileti ostmine, eirates minimaalse peatumise nõuet või lennufirma hinnapõhimõtteid. Keelatud piletiostumeetodi korral võib lennufirma võtta meetmeid, sh tühistada pileti, mitte lasta sind pardale, tühistada su boonused, nõuda sisse lisatasu krediitkaardilt või lennujaamas, esitada uue arve.

11. Mix & Match

Mix & Matchi puhul kuvatakse meie veebisaidil otsingutulemuste seas reisiteenuste kombinatsioon, mis koosneb nt eraldi lennu- ja hotellitulemustest või kahest ühesuunalisest, mitte ühest edasi-tagasireisist. Kui kasutad neid otsingutulemusi, tuleb sul teha kaks eraldi broneeringut eri tingimustel (nt pagasitasu, tasu muutmise ja tagasimaksete osas). Ühes broneeringus tehtud muudatused ei mõjuta teist broneeringut (nt kui oled ise või on lennufirma tühistanud su väljalennu, ei pea teine, tagasilendu pakkuvlennufirma tagastama su piletiraha või muutma su marsruuti). Rahvusvahelise reisi puhul võidakse sult lennule registreerimisel ja riiki sisenemisel nõuda tagasilennu tõendamist.

12. Üldnõuded

Me võime veebisaiti ja neid tingimusi igal ajal omal äranägemisel ja sulle ette teatamata muuta. Sinu kohustus on tingimustest teadlik olla. Veebisaidi jätkuv kasutamine tähendab, et nõustud tingimuste kõigi muudatuste ja nende ülimuslikkusega kõigi eelmiste versioonide suhtes. Kui ei ole teisiti täpsustatud, kehtivad tingimuste muudatused kõigile kasutajatele, muu hulgas neile, kes on registreerunud enne muudatuste jõustumist. Lisaks võime me lõpetada nende tingimuste alusel sinuga sõlmitud kokkuleppe igal ajal, teavitades sind kirjalikult (ka e-posti teel), ja/või kui oled registreeritud kasutaja, tühistada su konto ja su juurdepääsu sellele.

Miski neis tingimustes ei anna alust lugeda üht poolt teise esindajaks või mõlemat poolt mingil eesmärgil tegutsevateks ühisettevõtjateks või partneriteks. Sa ei või nende tingimuste järgseid õigusi või kohustusi loovutada, üle anda või edasi määrata. Tingimusel, et su lepingujärgseid õigused ei ole kahjustatud, võime määrata nende tingimuste järgsed õigused ja kohustused edasi ilma, et seda loetaks tingimuste muudatuseks; samuti võime teha seda sulle ette teatamata. Meie veebisaidile ning selle kaudu pakutavatele funktsioonidele ja teenustele kehtib üks või mitu patenti, muu hulgas USA patendid 8,095,536; 7,979,457; 7,917,387; 7,774,331; 7,668,811; 7,668,809; 7,627,606; 7,587,678; 7,483,883; 6,529,908.

Kui me ei võta mõnes olukorras meetmeid sinu või kellegi teise rikkumise suhtes, ei loobu meie õigusest võtta meetmeid tulevaste või sarnaste rikkumiste suhtes. Kui kohus leiab, et mõni nendest tingimustest ei ole täitmisele pööratav või kehtiv, täidetakse see tingimus kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ning muud tingimused jäävad kehtivaks ja täitmisele pööratavaks. Tingimused ja nendes viidatud kokkulepped moodustavad kogu meievahelise lepingu seoses meie veebisaidi, sh „Reiside“ kasutamisega sinu poolt ja asendab kõik sellega seotud varasemad arusaamad ja kokkulepped (kas suulised või kirjalikud).

Meie veebisaidi kommertskasutajate ja külastajate puhul reguleerivad neid tingimusi ning nende järgimist meie ja sinu poolt seadusega lubatud määral Taani seadused kollisiooninormidest hoolimata. Kui esitad hagi seoses meie veebisaidi, sh „Reiside“, käesolevate tingimustega või meie teenuste kasutamisega, nõustud seda tegema üksnes Taanis asuva kohtu kaudu; kui oled tarbija, võid seaduse järgi esitada hagi ka oma alalise elukoha kohtus. Eelnimetatud või meie enda hagi puhul hüvitatakse võitnud poolele kõik sellega seotud õigusabi kulud, muu hulgas maksustatav ja mittemaksustatav kulu ja mõistlikud advokaaditasud. Nõustud seaduses lubatud ulatuses, et meie veebisaidi ja/või nende tingimustega seotud või neist tulenevad vaidlused, nõuded ja hagid lahendatakse individuaalselt, mitte kollektiivhagi raames.

13. Sinu tagasiside

Soovitame sul jagada oma kommentaare ja küsimusi meiega siin, kuid me ei pruugi neile kõigile vastata. Pane tähele, et me ei võta endale kohustust tutvuda omaalgatuslike ideedega meie äritegevuse kohta (nt toote- või reklaamideed) ja meile ei teki mingit vastutust selliste ideede ja meie tulevastes teenustes kasutatud materjalide sarnasuse tõttu. Palun pea ka meeles, et oled vastutav enda esitatud materjalide, sealhulgas nende usaldusväärsuse, originaalsuse ja autoriõiguse eest. Palun ära avalda sõnumites ärisaladusi ega muud konfidentsiaalset teavet. Kõik meile esitatud materjalide õigused muutuvad momondo ainuomandiks. Lisaks annad tagasisidet saates meile tagasivõtmatu, alalise, üleantava, täielikult tasutud ülemaailmse lihtlitsentsi (õigusega all-litsentsida) kasutada, kopeerida, muuta, avalikult esitada, avalikult kuvada, vormindada, müüa, taasavaldada, kasutada väljavõtteks (tervikuna või osaliselt) ja levitada sinult saadud tagasisidet mis tahes eesmärgil, sealhulgas ärilisel-, kaubanduslikul, turundus-, reklaami- või muul eesmärgil.


Viimati uuendatud: September 2018