Sinu kohta kogutud isikuandmete liigid

Platvormiteave

Kui külastad platvorme, võime koguda sinu kohta teavet, sh su isikuandmeid. Teave võib sisaldada otsinguajalugu, IP-aadressi, ekraani eraldusvõimet, kasutatavat lehitsejat, operatsioonisüsteemi, seadeid, juurdepääsu kellaaegu ja suunavat URLi. Kui kasutad mobiilseadet, võime koguda ka su seadet, seadeid ja asukohta tuvastavaid andmeid.

Broneeringuteave

Kui teed platvormidel broneeringuid, võime nõuda sult lisateavet, nt sinu (ja erinevuse korral reisija) nime, vanust, sünnipäeva, sugu, passinumbrit, kontrollnumbrit, meiliaadressi, telefoninumbrit, krediitkaardi andmeid, arveldusaadressi, marsruuti ja püsikliendiprogrammi andmeid. Samuti võid salvestada oma isikuandmed ise uute broneeringute tarbeks.

Kontoandmed

Liitumisel kogume su meiliaadressi, salasõna ja kodulennujaama ning muud seadistatud eelistused. Kui liitud või logid sisse kolmanda isiku teenuse (nt Facebook) kaudu, lubad meil kasutada ja salvestada selle konto teavet.

Reisiteenused

Kui teed momondos või meie mobiilirakendustes broneeringu, võime luua sinu jaoks automaatselt konto „Reisid“, millele koondame su reisiteave, et luua ja hallata su reise. See teave võib sisaldada isikuandmeid kinnitusmeilidest, millele oled meile juurdepääsu andnud.

Tarbijatugi

Kui pöördud meie tarbijatoe poole, kogume su päringuid, kaebusi või muud meie toemeeskonnale esitatud teavet.

Kampaaniateave

Kui osaled loosimistes, konkurssidel või muudes reklaamikampaaniates, kogume sinu kohta nendega seotud teavet, nagu fotod, pildid, pealdised või muu sisu kooskõlas kehtivate tingimustega.

Meile isikuandmeid esitades kinnitad, et need on tõesed, täielikud, täpsed ja kehtivad. Samuti kinnitad oma õigust neid esitada.

Kuidas me su isikuandmeid kogume

Sinu esitatud isikuandmed

Kogume isikuandmeid sinult eneselt liitumisel, reisi broneerimisel, meie tarbijatoega ühendumisel, loosimises või konkursil osalemisel.

Kui tellid oma meili sünkroonimise meie reisiteenusega, annad meile loa ühendatud meilikontode sõnumeid regulaarselt läbi vaadata, et leida imporditavad broneeringukinnitused, sõeluda neid ja lisada kogutud teave, sh sõnumi koopia, sinu reisikontole.

Passiivselt kogutavad isikuandmed

Kogume su isikuandmeid ka passiivselt. Näiteks kui külastad platvorme, kogume sinu kohta pikema aja jooksul eri veebisaitidel sinu kohta teavet. Kasutame ka jälgimisvahendeid, nagu küpsised ja majakad. Vt lisateavet nende vahendite ja nende haldamise kohta, klõpsates siia.

Platvormide funktsioonid võivad su seadme atribuute ja seadeid kasutades määrata su füüsilise asukoha. Selleks võidakse kasutada IP-aadresside kaardistamist, Wifi, GPS-signaali ja mobiilitornide positsioneerimist vms tehnoloogiaid. Kasutame seda teavet, et täiustada ja kohandada sinu jaoks platvorme ning tutvustada sulle huvitavaid pakkumisi ja teenuseid. Näiteks võime aidata sul leida lähima hotelli või saata sulle sõnumeid, mis võivad sulle asukohast sõltuvalt huvi pakkuda. Kuna momondo su seadme seadeid ei muuda, soovitame sul lubada oma seadmes asukohateenused, et saaksid kasutada nendega seotud funktsioone.

Kolmandatelt isikutelt saadavad andmed

Kogume su isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, nt kui logid kontole kolmanda isiku platvormi (Facebook vms) kaudu. Lisaks kasutame kolmandate isikute tarkvara (st Google’i Invisible CAPTCHA), mis kogub turvakaalutlustel teavet kasutajate kohta.

Milleks me su isikuandmeid kasutame

Võime kasutada su isikuandmeid järgneval otstarbel.

Teenuste täiustamine

Kasutame su isikuandmeid, et pakkuda ja täiustada oma platvorme ja teenuseid, paremini mõista kasutajad, kaitsta oma vara ja vältida selle kahjustamist.

Broneeringud

Meie ja meie reisipartnerid kasutavad su isikuandmeid, et töödelda su broneeringuid ja salvestada vajadusel su marsruuditeave.

Turundustegevus

Kasutame su teavet turunduse otstarbel, muu hulgas järgnevaks.

 • momondo aadressilt meie või meie partnerite teenuste kohta turundussõnumite saatmine, kui oled nõustunud meie sõnumitega, sõlminud meiega tehingu või kui see on seadusega lubatud. Turundussõnumitest saad igal ajal loobuda, klõpsates uudiskirjas lingil „Loobu“.
 • Sulle asjakohasemate reklaamide ja soovituste kuvamine või sulle ebaolulise reklaami ja sisu kuvamata jätmine. Meie ja kolmandate isikute platvormidel (sh sotsiaalmeediasaitidel) kuvatavad reklaamid võivad sisaldada teavet või pakkumisi, mis meie või meie äripartnerite arvates sind huvitada võiksid. Reklaami kohandatakse ka küpsiste või muude jälgimistehnoloogiate kaudu kogutud teabe põhjal. Vt lisateavet jälgimisvahendite haldamise kohta siit.
 • Kui osaled kampaaniates (nt loosimised, konkursid vms), võidakse nende korraldamisel kasutada asjakohast teavet.

Suhtlus sinuga, et:

 • saata sulle broneeringukinnitusi;
 • saata teavitusi ja teateid, sh su mobiilseadmele;
 • küsida su hinnangut;
 • saata teateid reisiteenusesse lisatud marsruutide kohta;
 • vastata su momondo tarbijatoesse saadetud päringutele;
 • saata teavet ja haldusteateid;
 • saata sulle teavet momondo või meie äripartnerite pakutavate teenuste kohta.

Õiguslikud eesmärgid

Teatud juhtudel tuleb meil kasutada su andmeid õigusvaidluste lahendamiseks, õiguslike juurdluste tarbeks, kasutustingimuste täitmiseks või jõustamiseks.

Lepingu täitmine: su isikuandmete kasutamine võib olla vajalik sulle tellitud teenuste osutamiseks ja toodete pakkumiseks. Näiteks kui teed meie platvormil broneeringu, peame selle vormistamiseks koguma su isikuandmeid.

Õigustatud huvi

Võime su isikuandmeid kasutada õigustatud huvi korral, nt asjakohaste reklaamide ja soovituste kuvamiseks ning seaduslikel eesmärkidel.

Nõusolek:

Võime kasutada su nõusolekut oma andmeid kasutada otseturunduse eesmärgil. Oma nõusolekust saad igal ajal loobuda, pöördudes meie poole või muutes kontoseadeid, nagu allpool kirjeldatud.

Sinu võimalused

Suhtlusseadeid saad hallata oma kontol. Turundussõnumites on link, mille kaudu võid nendest igal ajal loobuda. Siiski ei saa sa loobuda liikmesusega seotud teenuse- ja haldussõnumitest, kui sa oma liikmesust ei tühista.

Kuidas me su isikuandmeid jagame

Tütarettevõtted ja juhtimismuudatused

Võime jagada su isikuandmeid oma tütarettevõtetega. Kui momondo (või osa sellest) müüakse või selle juhtimises toimuvad muutused, säilib omanike juurdepääs su isikuandmetele siinkirjeldatud eesmärkidel.

Teenusepakkujad

Võime su isikandmeid jagada tarnijatega, kes meie nimel teenuseid osutavad ja on meiega sõlminud kirjaliku kokkuleppe kaitsta su isikuandmeid ja neid mitte avalikustada.

Makse- ja reisiteenuste pakkujad

Kui teed meie platvormide kaudu broneeringu, võime jagada su isikuandmeid makse- ja reisiteenuse pakkujatega (e-reisibürood, hotellid, lennu- ja autorendifirmad, reisikindlustuse pakkujad). Need kolmandad isikud töötlevad su isikuandmeid vastutavate andmetöötlejana kooskõlas omaenda privaatsuspõhimõtetega. Kui pöördud meie tarbijatoe poole, tuleb sul abi saamiseks jagada oma päringu teavet asjaomase reisiteenuse pakkujaga.

Äripartnerid

Võime jagada su isikuandmeid oma äripartneritega. Mõned neist äripartneritest võivad su isikuandmeid kasutada selleks, et pakkuda sulle veebitegevusel põhinevat reklaami või sind huvitavaid tooteid või teenuseid. Samuti võime jagada su teavet viisil, mida sulle kogumise ajal kirjeldati. Näiteks kui esitad teavet loosimisel osalemiseks, võime jagada su andmeid kampaaniapartneritega. Võime jagada äripartneritega ka anonüümset koondkasutuse teavet.

Sinu jagatud reisid

Saad oma reisiteenusesse lisatud marsruute jagada teistega meili teel või andes neile juurdepääsu. Reisimarsruut võib sisaldada piisavalt üksikasju (näiteks broneeringute viitenumbrid), mille abil saab broneeringuid tühistada või muuta, registreerida lennule jne. Seetõttu soovitame jagada marsruute ainult usaldusväärsete inimestega. Vt lisateavet reiside KKKst. Kui soovid oma marsruute avalikult vaadatavatel veebilehtedel (nt Facebook) kuvada, võivad selle andmeid koguda ja kasutada teised inimesed.

Avalik teave

Kui kirjutad meile reisihinnangu, annad meile loa avaldada seda sinu valitud varjunime all kõigil meie platvormidel. Samuti lubad meil liita oma hinnangu teiste omadega.

Ametiasutused

Võime avaldada isikuandmeid seadusega ettenähtud juhtudel õiguskaitse- või muudele asutustele seoses kohtumääruste, kohtukutsete ja -korralduste ning haldus- või kriminaaljuurdlustega. Samuti võime su isikuandmeid avalikustada, kui see on vajalik, et ennetada või avastada kuritegevust, selle eest vastutusele võtta või vältida muid kahjusid, läbi viia kohtumenetlust või pöörata meie õigusi ja nõudeid täitmisele.

Võime jagada oma partneritega ka anonüümset koondkasutuse teavet.

Kuidas me su isikuandmeid salvestame ja kaitseme

Meie serverid ja andmekeskused asuvad USAs ja Šveitsis ning meie teenusepakkujad võivad asuda nendes ja muudes riikides. Esitades meile oma isikuandmeid, nõustud nende edastamise ja salvestamisega neis riikides. Neis riikides võivad olla erinevad ja/või vähem ranged privaatsus-/andmekaitse- ja andmeturvalisuse eeskirjad kui sinu riigis. Seetõttu võib nimetatud riikide ameti- või õiguskaitseasutustel või kohtutel olla riiklike seaduste alusel juurdepääs su isikuandmetele. Kasutame nendes riikides kohaldatavate seadustega vastavuses meetmeid, et säilitada su isikuandmete kaitse, nt sõlmides andmesaajatega ELi tüüptingimustega kokkulepped.

momondol on turvaprogramm, mille eesmärk on kaitsta meie süsteemides säilitatavaid isikuandmeid volitamata juurdepääsu ja väärkasutuse eest. Kasutame oma süsteemides andmete krüptimist ja sektori normidega vastavuses loodud tulemüüre. Samuti kasutame SSL-tehnoloogiat, mis kaitseb su veebi kaudu saadetavaid andmeid. Su isikuandmetele pääsevad ligi vaid meie firmade töötajad või kolmandad isikud, kes täidavad siinsetes privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud eesmärke. Lisaks sellele hoitakse Google’i Invisible CAPTCHAga kogutud teavet vastavalt Google'i privaatsuspõhimõtetele.

Säilitusaeg

Säilitame su isikuandmeid, kuni su konto on aktiivne ja ka teatud aja pärast selle peatamist, et saaksid oma konto ilma teabekaota uuesti aktiveerida.

Samuti säilitame su isikuandmeid, et täita oma seaduslikke kohustusi, lahendada vaidlusi ja pöörata täitmisele oma lepinguid.

Küpsised ja jälgimisvahendid

momondo kasutab küpsiseid ja jälgimisvahendeid. Vt lisateavet (sh seda, kuidas me reageerime „Ära jälita“ taotlusele), klõpsates siia.

Muud veebisaidid

Kui lahkud kolmandate isikute veebisaitidele või muudele platvormidele, ei kehti enam momondo privaatsuspõhimõtted.

Alaealised

momondo ei kogu alaealiste isikuandmeid. Kui saame teada, et alaealine püüab meile isikuandmeid esitada, eemaldame need oma andmetest. Meile isikuandmeid esitanud alaealiste vanemad või hooldajad peavad meiega ühendust võtma, et saaksime alaealiste andmed kustutada.

Privaatsuspõhimõtete muudatused

Võime oma privaatsuspõhimõtteid igal ajal ette teatamata muuta. Teavitame sind enne olulisi muudatusi isikuandmete kasutamises meili teel või avaldades tähelepandava teatise meie veebisaidil. Kui kasutad meie teenuseid ja platvorme pärast teavitust, käsitatakse seda kui sinu nõusolekut muudatustega.

Sinu kui andmesubjekti õigused

Enne momondole taotluse saatmist ära unusta, et saad oma seadeid hallata momondo saidi lehel „Minu konto“. Samuti on sul võimalus oma konto igal ajal kustutada, klõpsates siia. Sinu õigused

 • Juurdepääsuõigus: sul on kooskõlas kehtiva seadusega õigus näha tasuta andmeid, mida sinu kohta säilitame. Erandjuhtudel võime sult siiski seadusega lubatud juhtudel enne teabe esitamist tasu nõuda.
 • Parandamisõigus: võid nõuda ebatäielike või -õigete andmete parandamist.
 • Kustutamisõigus: võid nõuda oma konto kustutamist.
 • Vastuväiteõigus: võid igal ajal esitada vastuväite oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil.
 • Töötlemiskeeld: võid nõuda meilt oma isikuandmete töötlemise lõpetamist, nt kui oled esitanud selle kohta vastuväite ja selle õigustatus on välja selgitamata.
 • Andmete kaasaskantavus: kohaldatavusel võid nõuda meilt oma reiside saatmist üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus, mille momondo valib enda äranägemisel.
 • Nõusolekust loobumise õigus: sul on õigus loobuda igal ajal oma nõusolekust, mõjutamata seejuures enne nõusolekust loobumist töötlemise õiguspärasust.

Võime sult enne taotluse täitmist nõuda oma isiku tõendamist. Teatud juhtudel teatud ei pruugi me anda sulle juurdepääsu oma isikuandmetele, nt kui su isikuandmed on seotud teiste isikute isikuandmetega või juriidilistel põhjustel. Sellisel juhul teavitame sind keeldumise põhjusest. Samuti võime õigusnormidest tulenevalt tagasi lükata su isikuandmete kustutamise või parandamise taotluse, eriti kui see mõjutab momondo majandusarvestust, nõuete menetlemist ja andmete säilitamise kohustust, mille puhul kustutamine või anonüümseks muutmine on keelatud.

Kuidas meiega ühendust võtta või meile kaebust esitada

Isikuandmete töötlemist haldab platvormidel Momondo A/S. Kui soovid oma õigusi kasutada, küsida meie privaatsuspõhimõtete kohta või vajad abi oma privaatsusvõimaluste kasutamisel või mõistmisel, võta ühendust meie andmekaitsejuhiga aadressil privacy@momondo.com või saada kiri aadressil:

Momondo A/S

Attention: Data Protection Officer

Løvstræde 1
DK-1152 København K | Taani.

Kui me ei töötle sinu arvates isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega, võid esitada kaebuse Taani andmekaitseasutusele või oma riigi andmekaitse järelevalveasutusele.

 

Küpsised ja jälgimisvahendid

momondo kasutab jälgimisvahendeid (nt küpsised).

Meie (või meie tarnijad) kasutame mitmeid ühiseid jälgimisvahendeid, et koguda su kohta platvormide kasutamise ajal eri veebisaitidel pikema aja jooksul kasutus- ja demograafilist teavet. Meil on ka kolmandad isikud (nt reklaamijad), kes sellisel viisil isikuandmeid koguvad. Võime kasutada jälgimisvahendina küpsiseid, mille veebilehitseja salvestab su arvutis väikeste failidena.

Meie ja meie reklaamipartnerid võime kasutada ka veebimajakaid (ühepiksliseid GIF-pilte), mis paigaldatakse veebisaidi või e-uudiskirja koodi. Kui kasutad partnersaiti meie mobiilirakenduses, võime jälgida su sealset tegevust.

Platvorme kasutades annad meile tasuta, ühese ja teadva nõusoleku siinsetes põhimõtetes nimetatud küpsiste ja jälgimisvahendite kasutamiseks.

momondo kasutab jälgimisvahendeid, et

 • jälgida platvormi uusi külastajaid;
 • aidata meil tuvastada su lehitseja varasema külastajana. Salvestame ja mäletame sel eesmärgil kõiki su lehitseja eelistusi (nt keel) platvormide külastamisel;
 • salvestada liitumisel su kasutajanimi ja salasõna;
 • kasutada kampaaniate tõhustamiseks seadmeülest jälgimist. Seadmeülese jälgimise osana võib momondo vastendada konkreetselt lehitsejalt või mobiilsideseadmelt saadud andmed konkreetse arvuti või seadmega, kust andmed saadi. Muutes oma seadmes küpsiste seadeid, saad muuta reklaami eesmärgil seadmeülese jälgimise seadeid;
 • teha koostööd veebipõhiste reklaamifirmadega, et kuvada sulle meie ja kolmandate isikute platvormide külastamisel sihitud reklaami. Sihitud reklaam võib põhineda meie või kolmandate isikute platvormidel edastataval teabel ja tehtud toimingutel. Sinu sirvimisajaloo kohta võime saada teavet ka oma äripartneritelt. Vt lisateavet sihitud reklaami ning selle lubamise või keelamise (loobumise) kohta aadressilt www.aboutads.info/choice, www.youronlinechoices.eu või http://www.aboutads.info/appchoices;
 • jälgida su broneeringuid partnersaitidel;
 • täiustada meie veebisaiti ja kavandada selle mahte. Meie või kolmandast isikust teenusepakkujad võime paigaldada analüütikaküpsised. Nende abil saab koguda koondatud või segmenteeritud teavet platvormide ja saitide külastajate ning nende vaadatud reklaamide kohta. Et mõista paremini oma platvormide kasutamist, võime meie või kolmandast isikust teenusepakkujad koguda kasutusteavet, sh külastatud lehti, klõpsatud linke ja hiireliigutusi. Me ei kasuta seda teavet su isiku tuvastamiseks.

Kuidas jälgimisvahendeid juhtida ja veebitegevusel põhinevast reklaamist loobuda

Küpsiseid saad hallata oma lehitsejas. Kuidas seda täpselt teha, sõltub konkreetsest lehitsejast (vt lisateavet lehitseja abimenüüst). Reklaamidest loobumine salvestatakse vaid konkreetse lehitseja küpsises, mistõttu tuleb sul loobumist korrata ka teistes kasutatavates lehitsejates, arvutites või seadmetes. Kui seadistad lehitseja küpsiseid blokeerima, ei pruugi loobumisseade toimida. Küpsiste kustutamisel võid kustutada ka loobumisseade, mistõttu soovitame seda lehte regulaarselt külastada ja oma seaded üle vaadata. Kui blokeerid või kustutad küpsised või loobud veebitegevusel põhinevast reklaamist, ei lõppe kogu siinsetes põhimõtetes kirjeldatud jälgimine.

NB! Kolmandate isikute küpsistest loobumine ei tähenda, et sa enam turundusteateid ja veebireklaame ei saaks. See tähendab, et kolmanda isiku teenus, millest loobusid, ei saada sulle enam veebieelistuste ja -tegevuse põhjal kohandatud reklaame. Võid keelata momondol oma veebitegevuse jälgimise reklaami eesmärgil, klõpsates siia. See tähendab, et momondo ei kasuta huvipõhiste reklaamide pakkumiseks enam veebitegevuse teavet, mida on sinu kohta kogunud momondo või tema tellimusel kolmas isik. Pea meeles, et huvipõhisest reklaamist loobumine ei tähenda, et momondo või kolmandad isikud sulle enam reklaami ei kuva – pigem tähendab see seda, et enamik kuvatud reklaamidest ei lähtu su huvidest. Lisaks võib momondo jätkata muudel eesmärkidel teabe kogumist kooskõlas siinsete privaatsuspõhimõtetega. Reklaamidest loobumine salvestatakse vaid konkreetse lehitseja küpsises, mistõttu tuleb sul loobumist korrata ka teistes kasutatavates lehitsejates, arvutites või seadmetes. Kui seadistad lehitseja küpsiseid blokeerima, ei pruugi loobumisseade toimida. Küpsiste kustutamisel võid kustutada ka loobumisseade, mistõttu soovitame seda lehte regulaarselt külastada ja oma seaded üle vaadata.

Võime kasutada ka Google Analyticsit, et koguda su demograafilisi ja huvidega seotud andmeid (nt vanus, sugu ja huvid), sh Google Analyticsi demograafiliste andmete ja huvide aruandlus. Võime kasutada Google Analyticsi abil sinu kohta Google'i teenuste (nt Remarketing with Google Analytics ja Google Display Network Impression Reporting) jaoks kogutud teavet. Vt lisateavet Google Analyticsi ja sellest loobumise kohta, klõpsates siia. Sinu valikud kehtivad konkreetsele lehitsejale ja seadmele. Küpsised on vajalikud mõne meie saidi funktsiooni kasutamiseks,

mistõttu ei pruugi need toimida, kui seadistad seadme küpsiseid blokeerima. Kui blokeerid või kustutad küpsised või loobud veebitegevusel põhinevast reklaamist, ei lõppe kogu siinsetes põhimõtetes kirjeldatud jälgimine.